بر بالین دلنشین این خاک

27 خرداد 1396 به بهانه دومین جشنواره و نمایشگاه فناوری های آب، خاک و محیط زیست

بر بالین دلنشین این خاک

پرویز کرمی*