عنوان
چهارشنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٧-
پیوندها
صفحه اصلی > حوزه ستاد > دبیرستاد 
دبیرستاد

 

 دکتر حسینعلی بهرامی

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های آب خشکسالی فرسایش و محیط زیست

 

رتبه علمي: دانشیار

دكتري: فیزیک و حفاظت خاک 

كارشناسي ارشد: حفاظت خاک 

كارشناسي: خاکشناسی و تغذیه گیاهی

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir