عنوان
يکشنبه ٠٥ خرداد ١٣٩٨-
پیوندها
صفحه اصلی > کارگروه‌های تخصصی > کمیته انتشارات فناوری 
کمیته انتشارات فناوری

کمیته انتشارات ستاد با هدف چاپ و انتشار متونی که دارای فناوری و نوآوری باشند تشکیل گردیده است. متون مورد بررسی دراین کمیته شامل گزارش‌های طرح‌های حمایت شده توسط ستاد و متون ارسالی در فراخوان‌های ستاد می‌باشد که در جلسات هفتگی کمیته انتشارات مورد ارزیابی و داوری اولیه قرار می‌گیرند و در صورت مناسب بودن و تایید داوران نهایی،  پس از معرفی به ناشر مورد چاپ قرار می‌گیرند. 

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir