شتابدهنده ها

فراخوان حمایت از شکل‌گیری و توسعه شتابدهنده تخصصی

به اطلاع می‌رساند، ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست در نظر دارد، از شکل‌گیری و توسعه سه عنوان شتاب‌دهنده‌های تخصصی حمایت نماید.

 

به اطلاع می‌رساند، ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط­زیست در نظر دارد، از شکل‌گیری و توسعه سه عنوان شتاب‌دهنده‌های تخصصی حمایت نماید. متقاضیان واجد شرایط با توجه به عناوین زیر می‌توانند تقاضای خود را در قالب کاربرگ تکمیل (حداکثر یک شتابدهنده) و تا  اول اردیبهشت 1398 به آدرس پست الکترونیک این ستاد (info@ab.isti.ir) ارسال نمایند.

عناوین:

ü     شتاب‌دهنده تخصصی فناوری‌های مرتبط با گرد و غبار، بیابان‌زدایی و شورورزی با اولویت در مناطق خوزستان و سیستان و بلوچستان

ü     شتاب‌دهنده تخصصی فناوری‌های سامانه‌های نمک‌زدایی با اولویت در منطقه مرکزی ایران

ü     شتاب‌دهنده تخصصی فناوری‌های احصاء و بازچرخانی آب و تصفیه فاضلاب با اولویت در مناطق خراسان و مرکزی ایران

شرایط اولیه ارائه پیشنهاد:

1.      دارای تجربه عملی در توسعه و تجاری‌سازی موفق حداقل یک محصول

2.      جذب، استقرار و تعیین مدل همکاری شتابدهنده با حداقل 5 تیم فناور در هر دوره شتابدهی (مدل مشارکت، مدل‌های همکاری پس از شتابدهی، خرید فناوری، مدل سرمایه‌گذاری)

3.      دارای توان سرمایه‌گذاری، تأمین مالی یا جذب سرمایه به میزان درخواستی از معاونت و نیز توان دسترسی به بازار فروش محصول یا محصولات

در صورت وجود شرایط اولیه و با تکمیل مفاد کاربرگ، پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید معاونت طبق ضوابط، حمایت‌های لازم از ایجاد شتاب‌دهنده تخصصی صورت خواهد گرفت.

 

کاربرگ ثبت نام

 

 

 

 

کلمات کلیدی

تصاویر

 ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان
//isti.ir/Zkx1